Ejot līdzi laikam, projektu realizācijas laikā pielietojam jaunākās dizaina tendences.